Augustinas Našlėnas

Photograph by Artūras Šeštokas 2020
Spiritual contemporary art inspired by ethnoculture.

My work comprises multimedia installations and performances, drawing, digital imaging and photography, and is highly informed by spiritual and magical traditions of various cultures as well as contemporary psychology and consciousness studies.

Dvasingas, etnokultūros įkvėptas šiuolaikinis menas.

Mano kūrybinį spektrą sudaro multimedijos instaliacijos ir performansai, skaitmeninė grafika ir fotografija, piešimas. Įkvėpimo semiuosi iš įvairių kultūrų dvasinių ir magiškųjų tradicijų, o taip pat šiuolaikinės psichologijos ir sąmonės studijų.

Press here for a full CV  |  Pilną CV rasite čia


Portfolio:

Photography | Photomontages | Automatic drawing | Objects Vandenis Design & Illustration


Below you can find information about recent projects, exhibitions etc.