Category: Uncategorized

Augustinas Našlėnas

Photograph by Artūras Šeštokas 2020
Spiritual contemporary art inspired by ethnoculture.

My work comprises digital imaging, drawing, performance and installation art and is highly informed by spiritual and magical traditions of various cultures as well as contemporary psychology and consciousness studies.

Dvasingas, etnokultūros įkvėptas šiuolaikinis menas.

Mano kūrybinį spektrą sudaro skaitmeninė grafika ir fotografija, piešimas, performansai ir instaliacijos. Įkvėpimo semiuosi iš įvairių kultūrų dvasinių ir magiškųjų tradicijų, o taip pat šiuolaikinės psichologijos ir sąmonės studijų.

Press here for a full CV  |  Pilną CV rasite čia


Portfolio:

Photography | Photomontages | Automatic drawing | Objects Vandenis Design & Illustration


Below you can find information about recent projects, exhibitions etc.