Klausymo rekomendacijos | Listening recommendations

www.gyvos-sventoves.net

 • Laikinai išjunkite telefono pranešimus, kad jie neblaškytų dėmesio, arba įjunkite skrydžio režimą.
 • Rekomenduojame klausyti per ausines ir jei yra galimybė – gulomis.
 • Beprasidedant muzikai atsipalaiduokite ir susitelkite į savo kūną. Ką jaučiate?
 • Vaizduotėje ėmus kilti vaizdiniams, nesipriešinkite, leiskite jiems tekėti sava eiga.
 • Stebėkite juos ir pabandykite įsiminti.
 • Ką jaučiate dabar?
 • Baigus klausyti dar kurį laiką gulėkite ir pabandykite mintyse reziumuoti, ką patyrėte – jutimai, vaizdiniai, mintys, įžvalgos.
 • Ar norėtumėte pasidalinti savo atradimais?

www.living-temples.net

 • Temporarily switch push notifications on your phone off, so that they don’t disturb you, or switch on the flight mode.
 • Listening on headphones is recommended and lying down is preferable, when possible.
 • As the music starts, relax and stay in your body. What are you feeling right now?
 • When images arise in your imagination, do not resist them, allow them to flow freely.
 • Just watch and try memorising them.
 • What are you feeling now?
 • When the music ends, stay lying down for a little while and try to review the experience in your mind – feelings, visuals, thoughts, insights.
 • Would you like to share your discoveries?